• Introduction
 • Unit members
 • Field work
 • Products
 • Documents
 • News
 • Recruitment
 • Contact
 •   
   
  LƯỚI SÀNG
  Lưới sàng

  Các loại lưới sàng dùng để sản xuất sản phẩm đá xây dựng do Công ty Cổ phần SXKD VLXD Hà Tĩnh trực tiếp sản xuất sẽ đáp ứng được các nhu cầu về kỹ thuật và chủng loại theo đơn đặt hàng.

  Bảng 1:

  -    Kích thước lỗ (mm): 5 x 5
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=3
  -    Khoảng cách sợi (mm): 8

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều
  ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện
  tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                  720

  40

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.055

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

               1,050

  58

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

               1,688

  94

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

               1,800

  100

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

               2,700

  150

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 13.87

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

               3,150

  175

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

               3,600

  200

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

               4,500

  250

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

               4,500

  250

   

   

  Bảng 2:
  -    Kích thước lỗ (mm): 10 x 10
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=4
  -    Khoảng cách sợi (mm): 14

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                  411

  41

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.098

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

                  600

  59

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

                  964

  95

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

               1,029

  101

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

               1,543

  152

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 14.09

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

               1,800

  177

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

               2,057

  203

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

               2,571

  254

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

               2,571

  254

   

   

  Bảng 3:
  -    Kích thước lỗ (mm): 20 x 20
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=5
  -    Khoảng cách sợi (mm): 25

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                  230

  35

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.154

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

                  336

  52

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

                  540

  83

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

                  576

  89

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

                  864

  133

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 12.3

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

               1,008

  155

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

               1,152

  177

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

               1,440

  222

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

               1,440

  222

   

   

  Bảng 4:
  -    Kích thước lỗ (mm): 25 x 25
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=6
  -    Khoảng cách sợi (mm): 31

   

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                  186

  41

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.222

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

                  271

  60

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

                  435

  97

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

                  465

  103

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

                  697

  155

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 14.31

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

                  813

  180

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

                  929

  206

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

               1,161

  258

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

               1,161

  258

   

   

  Bảng 5:
  -    Kích thước lỗ (mm): 40 x 40
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=7
  -    Khoảng cách sợi (mm): 47

   

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                  123

  37

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.302

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

                  179

  54

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

                  287

  87

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

                  306

  93

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

                  460

  139

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 12.85

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

                  536

  162

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

                  613

  185

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

                  766

  231

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

                  766

  231

   

   

  Bảng 6:
  -    Kích thước lỗ (mm): 50 x 50
  -    Đường kính sợi (mm): Φ=8
  -    Khoảng cách sợi (mm): 68

   

  STT

  Kích Thước Sàng

  Chiều ngang
  (mm)

  Chiều
  dài
  (mm)

  Diện tích
  (m2)

  KHỐI LƯỢNG

  GHI CHÚ

   
   

  Mét dài

  Kg/tấm

   

   

  1

  1200*2400

  1200

  2400

  2.88

                     85

  33

  Khối lượng riêng sợi (kg/m): 0.394

   

  2

  1200*3500

  1200

  3500

  4.2

                  124

  49

   

  3

  1500*4500

  1500

  4500

  6.75

                  199

  78

   

  4

  1500*4800

  1500

  4800

  7.2

                  212

  84

   

  5

  1800*6000

  1800

  6000

  10.8

                  318

  125

  Khối lượng riêng tấm (kg/m²): 11.6

   

  6

  2100*6000

  2100

  6000

  12.6

                  371

  146

   

  7

  2400*6000

  2400

  6000

  14.4

                  424

  167

   

  8

  2400*7500

  2400

  7500

  18

                  529

  209

   

  9

  3000*6000

  3000

  6000

  18

                  529

  209

   

   

   
  Support online
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Đối tác
  Statistical access
  Online: :
  21
  Total Access: :
  359839
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com