• Introduction
 • Field work
 • Products
 • Documents
 • News
 • Recruitment
 • Contact
 •   
   
  Mỏ Lèn Thống Lĩnh và Mỏ Đại Thạch
  BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN HÓA CỦA NGUYÊN LIỆU ĐÁ DOLOMITE


  Mẫu số 15E04PT1057-01 ngày 09/6/2015
  Nguồn gốc đá: Mỏ Đại Thạch (mẫu 1) và Mỏ Lèn Thông Lĩnh (mẫu 2 và mẫu 3)  Mẫu số 15E04PT1159-02 ngày 23/6/2015
  Nguồn gốc đá: Mỏ Đức Trường (mẫu 1) và Mỏ Đại Thạch (mẫu 2 và mẫu 3)
  Support online
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Đối tác
  Statistical access
  Online: :
  8
  Total Access: :
  583486
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com