• Introduction
 • Field work
 • Products
 • Documents
 • News
 • Recruitment
 • Contact
 •   
   
  Len Hung Limestone Quarry
  TESTING RESULTS INDICATORS OF LIMESTONE 
  The origin of stone: Len Hung Quarry
  Product: Limestone
  Investor: Dai Phuc Quang Binh Construction  Joint Stock Company
  belonging to DaiPhuc., JSC
  Address: Ba Tam Village, Thuan Hoa Commune, Tuyen Hoa District, Quang Binh Province
  Kết quả thí nghiệm số 218200.3 ngày 17/6/2016
  Kết quả thí nghiệm số 218634 ngày 07/7/2016
  Support online
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Đối tác
  Statistical access
  Online: :
  7
  Total Access: :
  583486
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com