• Introduction
 • Field work
 • Products
 • Documents
 • News
 • Recruitment
 • Contact
 •   
   
  News - Events
  Lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng 250.000 - 400.000đ
  Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cho người lao động tăng 12,4%. Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là: Vùng I tăng 400.000 đồng; Vùng II tăng 350.000 đồng; Vùng III tăng 300.000; Vùng IV tăng 250.000đồng
  Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% tương đương 250.000-400.000 đồng
   
  Sáng ngày 3/9, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 3 cũng là lần họp cuối cùng quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Hai lần họp trước đó không đi đến thống nhất được mức tăng chung giữa các bên.
   
  Phiên họp lần này có 15 thành viên đại diện của 3 bên gồm: Đại diện cho người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); đại diện cho chủ sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và Đại diện cho Chính phủ là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   

  Sau khi bàn bạc giữa hai bên và tiến hành bỏ phiếu, mức chốt được đưa ra với sự đồng thuận của 14/15 thành viên bỏ phiếu. Hồi đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng tối thểu vùng năm 2016 là 12,4%. Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là: Vùng I tăng 400.000 đồng; Vùng II tăng 350.000 đồng; Vùng III tăng 300.000; Vùng IV tăng 250.000đồng.

  Trong 2 cuộc họp trước đó, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) với hội đồng ở mức lương tối thiểu của bốn vùng năm 2016 tăng 17% so với hiện tại, để nâng cao mức sống tối thiểu của người lao động . Cụ thể, vùng 4 vùng là 350.000 đồng, vùng 3 tăng 400.000 đồng, vùng 2 tăng 450.000 đồng và vùng 1 tăng 550.000 đồng. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại đưa ra mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 10% với lý do là 70% tổng số doanh nghiệp kinh doanh không có lãi.

  Theo quy định của Hội đồng tiền lương Quốc gia thì trong mỗi lần họp bàn về lương tối thiểu vùng, đại diện các bên sẽ có quyền được dừng họp 1 lần.

  Ngày 5/8, phiên họp lần thứ nhất đại diện của chủ sử dụng lao động - VCCI đã xin dừng. Ngày 25/8 tiếp tục phiên họp thứ hai, đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin dừng do không đạt được sự đồng thuận chung về mức tăng.

  Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết: Tại phiên họp lần thứ 3, hai bên vẫn không đạt được sự đồng thuận, đều đưa ra các phương án khác nhau. Chính vì thế Hội đồng tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu để đi đến quyết định mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% và trình Chính phủ.
  Như vậy, việc tăng lương 12,4% có ý nghĩa tích cực không nhỏ đối với người lao động mặc dù doanh nghiệp đã và đang cố gắng để có thể chi trả mức lương như hiện nay.
  .
  Nguồn: Tinmoi.vn

  Have a nice day!


  News - Services
  Support online
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Đối tác
  Statistical access
  Online: :
  6
  Total Access: :
  471317
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com